Mirai – Kobukuro (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Kobukuro,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mirai.
Tác giả: Kobukuro
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Kobukuro,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: