Lovin' You – Minnie Riperton Rudolph , Richard Rudolph (Điệu Ballad) – Hợp âm Cmaj7 – Minnie Riperton,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lovin' You.
Tác giả: Minnie Riperton Rudolph , Richard Rudolph
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Cmaj7
Ca sỹ trình bày: Minnie Riperton,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: