Chúc Xuân – Lm. Nguyên Lễ – Hợp âm G – Minh Khoa, Duyên Quỳnh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chúc Xuân.
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Minh Khoa, Duyên Quỳnh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cảm Ơn Em Tình Yêu Của Em – Minh Khoa (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Nguyên Jenda, Minh Khoa,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cảm Ơn Em Tình Yêu Của Em.
Tác giả: Minh Khoa
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Nguyên Jenda, Minh Khoa,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: