Home (Michael Bublé & Alan Chang – năm: 2005) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Home
Tác giả: Michael Bublé & Alan Chang – năm: 2005
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: