Lái Xe Một Mình – Linh Cáo , Mel G , Rabbit Run (chọn điệu) – Hợp âm Bb – Rabbit Run, Linh Cáo, Mel G,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lái Xe Một Mình.
Tác giả: Linh Cáo , Mel G , Rabbit Run
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Bb
Ca sỹ trình bày: Rabbit Run, Linh Cáo, Mel G,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nó Vẽ – Đa Sắc (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Emcee L, Mel.G,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nó Vẽ.
Tác giả: Đa Sắc
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Emcee L, Mel.G,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhìn – Đa Sắc (Điệu Rock) – Hợp âm A – Đen vâu, Emcee L, Mel G,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nhìn.
Tác giả: Đa Sắc
Điệu nhạc: Điệu Rock
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Đen vâu, Emcee L, Mel G,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: