Yêu Là Cùng Nhìn Về Một Hướng – Tổng Hợp (Điệu Ballad) – Hợp âm Em – Medley,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Yêu Là Cùng Nhìn Về Một Hướng.
Tác giả: Tổng Hợp
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Medley,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: