Mashup 3 Anh Lính – Sơn Tùng M-TP , Nguyên Jenda (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Sơn Tùng M-TP, Nguyên Jenda,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mashup 3 Anh Lính.
Tác giả: Sơn Tùng M-TP , Nguyên Jenda
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Sơn Tùng M-TP, Nguyên Jenda,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: