Gọi đời (Mặc Thế Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Gọi đời
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lời ru của mẹ (Mặc Thế Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lời ru của mẹ
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tháng mấy trời mưa (Mặc Thế Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tháng mấy trời mưa
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ru em tròn giấc ngủ (Mặc Thế Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ru em tròn giấc ngủ
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Một lần yêu một lần sầu (Mặc Thế Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Một lần yêu một lần sầu
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chiều mưa anh đưa em về (Mặc Thế Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chiều mưa anh đưa em về
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cho người vào cuộc chiến (Mặc Thế Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cho người vào cuộc chiến
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mùa xuân cưới em (Mặc Thế Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mùa xuân cưới em
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tương tư 4 (Mặc Thế Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tương tư 4
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em về với người (Mặc Thế Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em về với người
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quê hương tìm giấc ngủ (Mặc Thế Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quê hương tìm giấc ngủ
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Điệu buồn của Thúy – Mặc Thế Nhân (chọn điệu) – Hợp âm G – Nhật Trường,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Điệu buồn của Thúy.
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Nhật Trường,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Vùng biển trời và màu áo em – Mặc Thế Nhân , Nguyễn Vũ (chọn điệu) – Hợp âm C – Chế Linh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Vùng biển trời và màu áo em.
Tác giả: Mặc Thế Nhân , Nguyễn Vũ
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Chế Linh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tháng mấy trời mưa – Mặc Thế Nhân (chọn điệu) – Hợp âm D – Khánh Ly,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tháng mấy trời mưa.
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Khánh Ly,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chiều Mưa Anh Đưa Em Về – Mặc Thế Nhân (chọn điệu) – Hợp âm Am – Trường Thanh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chiều Mưa Anh Đưa Em Về.
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Trường Thanh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Gọi đời – Mặc Thế Nhân (chọn điệu) – Hợp âm Am – Lệ Thu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Gọi đời.
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Lệ Thu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tương tư 2 – Mặc Thế Nhân (chọn điệu) – Hợp âm F – Duy Trác,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tương tư 2.
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: F
Ca sỹ trình bày: Duy Trác,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xin đừng lỗi hẹn – Mặc Thế Nhân (chọn điệu) – Hợp âm Em – Khả Tú,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Xin đừng lỗi hẹn.
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Khả Tú,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tiếng vạc sầu đêm – Mặc Thế Nhân (chọn điệu) – Hợp âm Am – Thanh Thúy,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tiếng vạc sầu đêm.
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Thanh Thúy,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xin trả tôi về – Mặc Thế Nhân (chọn điệu) – Hợp âm Am – Hương Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Xin trả tôi về.
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Hương Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lãng tử – Văn Phụng , Mặc Thế Nhân (chọn điệu) – Hợp âm C – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lãng tử.
Tác giả: Văn Phụng , Mặc Thế Nhân
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mùa Xuân Cưới Em – Mặc Thế Nhân (Điệu Ballad) – Hợp âm Em – Bảo Tiên, Phi Nhung,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mùa Xuân Cưới Em.
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Bảo Tiên, Phi Nhung,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trả Lại Anh – Mặc Thế Nhân (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Chế Linh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trả Lại Anh.
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Chế Linh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trả Lại Em – Mặc Thế Nhân (Điệu Bollero) – Hợp âm G#m – Chế Thanh, Giáng Tiên,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trả Lại Em.
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: G#m
Ca sỹ trình bày: Chế Thanh, Giáng Tiên,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em Về Với Người – Mặc Thế Nhân (Điệu Bollero) – Hợp âm C – Quang Lê,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Em Về Với Người.
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Quang Lê,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: