Trai tài gái sắc (Mã Thu Giang) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trai tài gái sắc
Tác giả: Mã Thu Giang
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

LK Trai Tài Gái Sắc, Ngày Xuân Vui Cưới – Mã Thu Giang , Quốc Anh (Điệu Chachacha) – Hợp âm Am – Thanh Duy, LIME,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

LK Trai Tài Gái Sắc, Ngày Xuân Vui Cưới.
Tác giả: Mã Thu Giang , Quốc Anh
Điệu nhạc: Điệu Chachacha
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Thanh Duy, LIME,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Về lại đồi sim – Mã Thu Giang , Đynh Trầm Ca (chọn điệu) – Hợp âm Bm – Hoàng Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Về lại đồi sim.
Tác giả: Mã Thu Giang , Đynh Trầm Ca
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Bm
Ca sỹ trình bày: Hoàng Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trai Tài Gái Sắc – Mã Thu Giang (Bossa Nova) – Hợp âm Dm – Cẩm Ly, Hoài Linh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trai Tài Gái Sắc.
Tác giả: Mã Thu Giang
Điệu nhạc: Bossa Nova
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Cẩm Ly, Hoài Linh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: