Mashup Em Không Thuộc Về Anh – Lực Acoustic (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Lynk Lee,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mashup Em Không Thuộc Về Anh.
Tác giả: Lực Acoustic
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Lynk Lee,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sinh Viên Nghèo – Lực Acoustic (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Quang Anh ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Sinh Viên Nghèo.
Tác giả: Lực Acoustic
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Quang Anh ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mushup Làm Người Yêu Anh Nhé Baby – Lực Acoustic (Điệu Disco) – Hợp âm C – Lực Acoustic,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mushup Làm Người Yêu Anh Nhé Baby.
Tác giả: Lực Acoustic
Điệu nhạc: Điệu Disco
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Lực Acoustic,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Oh Oh Baby – Mong Em Hạnh Phúc – Lực Acoustic (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Blue Duy Linh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Oh Oh Baby – Mong Em Hạnh Phúc.
Tác giả: Lực Acoustic
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Blue Duy Linh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mushup Có Khi Nào…mình…gạt Đi Nước Mắt…của Ngày Hôm Qua – Lực Acoustic (Điệu Slow Rock) – Hợp âm Am – Lực Acoustic,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mushup Có Khi Nào…mình…gạt Đi Nước Mắt…của Ngày Hôm Qua.
Tác giả: Lực Acoustic
Điệu nhạc: Điệu Slow Rock
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Lực Acoustic,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mashup Học Trò – Lực Acoustic (Điệu Disco) – Hợp âm C – M.MAX ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mashup Học Trò.
Tác giả: Lực Acoustic
Điệu nhạc: Điệu Disco
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: M.MAX ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mushup Lời Yêu Đó- Đếm Ngày Xa Em -làm Vợ Anh Nhé – Lực Acoustic (Điệu Blues) – Hợp âm C – Lực Acoustic,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mushup Lời Yêu Đó- Đếm Ngày Xa Em -làm Vợ Anh Nhé.
Tác giả: Lực Acoustic
Điệu nhạc: Điệu Blues
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Lực Acoustic,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

MASH UP : LIÊN KHÚC TÌNH YÊU – Lực Acoustic (Điệu Ballad) – Hợp âm Em – F Band,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

MASH UP : LIÊN KHÚC TÌNH YÊU.
Tác giả: Lực Acoustic
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: F Band,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: