Lon ton à, lon ton ơi – Hà Quang Minh (Điệu Boston) – Hợp âm C – Thùy Chi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lon ton à, lon ton ơi.
Tác giả: Hà Quang Minh
Điệu nhạc: Điệu Boston
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Thùy Chi,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: