Có những người anh – Võ Đức Hảo (chọn điệu) – Hợp âm Am – Loan Châu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Có những người anh.
Tác giả: Võ Đức Hảo
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Loan Châu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài tình ca cho kỷ niệm – Trường Sa (chọn điệu) – Hợp âm Dm – Loan Châu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài tình ca cho kỷ niệm.
Tác giả: Trường Sa
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Loan Châu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bài tango màu xanh – Song Ngọc (chọn điệu) – Hợp âm Am – Loan Châu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài tango màu xanh.
Tác giả: Song Ngọc
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Loan Châu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Giấc mơ mùa đông – NA (chọn điệu) – Hợp âm Dm – Loan Châu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Giấc mơ mùa đông.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Loan Châu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cuối tuần bên anh – Vũ Tuấn Đức (chọn điệu) – Hợp âm C – Loan Châu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cuối tuần bên anh.
Tác giả: Vũ Tuấn Đức
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Loan Châu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Kẻ phụ tình – Lưu Đức Long , Trúc Sinh (chọn điệu) – Hợp âm Dm – Loan Châu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Kẻ phụ tình.
Tác giả: Lưu Đức Long , Trúc Sinh
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Loan Châu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hai màu nắng – Hoài An (trẻ) (chọn điệu) – Hợp âm Dm – Loan Châu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hai màu nắng.
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Loan Châu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ước hẹn – NA (chọn điệu) – Hợp âm G – Loan Châu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ước hẹn.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Loan Châu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hỏi tình – Diệu Hương (chọn điệu) – Hợp âm Gm – Loan Châu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hỏi tình.
Tác giả: Diệu Hương
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Gm
Ca sỹ trình bày: Loan Châu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bốn Màu Áo – Thanh Viên , Anh Thy (Điệu Tango) – Hợp âm D – Như Quỳnh, Loan Châu, Trúc Lam, Trúc Linh, Bảo Hân, Lynda Trang Đài, Yến Mai, Phi Phi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bốn Màu Áo.
Tác giả: Thanh Viên , Anh Thy
Điệu nhạc: Điệu Tango
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Như Quỳnh, Loan Châu, Trúc Lam, Trúc Linh, Bảo Hân, Lynda Trang Đài, Yến Mai, Phi Phi,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tango Tình – NA (chọn điệu) – Hợp âm Dm – Loan Châu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tango Tình.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Loan Châu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Anh Hãy Nói – Loan Châu (chọn điệu) – Hợp âm G – Loan Châu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Anh Hãy Nói.
Tác giả: Loan Châu
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Loan Châu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Những Ân Tình Xưa – Hoài An (Điệu Blues) – Hợp âm Am – Đan Trường, Loan Châu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Những Ân Tình Xưa.
Tác giả: Hoài An
Điệu nhạc: Điệu Blues
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Đan Trường, Loan Châu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cô Tấm Ngày Nay – Ngọc Châu (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Loan Châu, Như Quỳnh, Bảo Hân,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cô Tấm Ngày Nay.
Tác giả: Ngọc Châu
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Loan Châu, Như Quỳnh, Bảo Hân,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ánh Trăng Lẻ Loi (Ánh Trăng Hiểu Lòng Em) – Nhạc ngoại (Điệu Chachacha) – Hợp âm C – Loan Châu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ánh Trăng Lẻ Loi (Ánh Trăng Hiểu Lòng Em).
Tác giả: Nhạc ngoại
Điệu nhạc: Điệu Chachacha
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Loan Châu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: