Cô Bé Quàng Khăn Đỏ – LeeMew (chọn điệu) – Hợp âm Am – Trúc Nhân,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cô Bé Quàng Khăn Đỏ.
Tác giả: LeeMew
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Trúc Nhân,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: