Lạ Lắm – NA (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Tuấn Anh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lạ Lắm.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Tuấn Anh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Wo Ai De Shi Ni (Tình Lỡ Cách Xa – Nhạc Hoa) – Nhạc Hoa (Điệu Ballad) – Hợp âm Em – La Lâm,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Wo Ai De Shi Ni (Tình Lỡ Cách Xa – Nhạc Hoa).
Tác giả: Nhạc Hoa
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: La Lâm,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: