Sometimes – Kodaline – Hợp âm Cmaj7 – Kodaline,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Sometimes.
Tác giả: Kodaline
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Cmaj7
Ca sỹ trình bày: Kodaline,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

The Answer – Kodaline – Hợp âm G – Kodaline,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

The Answer.
Tác giả: Kodaline
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Kodaline,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Wherever you are – Kodaline – Hợp âm Am – Kodaline,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Wherever you are.
Tác giả: Kodaline
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Kodaline,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Moving On – Kodaline – Hợp âm G – Kodaline,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Moving On.
Tác giả: Kodaline
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Kodaline,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Head Held High – Kodaline (chọn điệu) – Hợp âm G – Kodaline,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Head Held High.
Tác giả: Kodaline
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Kodaline,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Way Back When – Kodaline (chọn điệu) – Hợp âm A – Kodaline,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Way Back When.
Tác giả: Kodaline
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Kodaline,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Brother – Kodaline (Điệu Ballad) – Hợp âm Em – Kodaline,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Brother.
Tác giả: Kodaline
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Kodaline,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

The One – Kodaline (chọn điệu) – Hợp âm G – Kodaline,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

The One.
Tác giả: Kodaline
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Kodaline,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

High Hopes – NA (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Kodaline,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

High Hopes.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Kodaline,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

All I Want – Kodaline (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Kodaline,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

All I Want.
Tác giả: Kodaline
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Kodaline,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: