Không Ổn – Karik (Điệu Ballad) – Hợp âm A – Karik,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Không Ổn.
Tác giả: Karik
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Karik,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: