Không 2


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Không 2 Nghe bài hát Không 2: Hồ Lệ Thu Gm Your browser does not support the audio element. Bảo Hân & Lynda Trang Đài & Tommy Ngô Dm Your browser does not support the audio element. Gia Huy Dm Your browser does not support the audio element. …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: