Khoảng lặng phía sau thầy – Nguyễn Ngọc Thiện (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Mắt Ngọc,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Khoảng lặng phía sau thầy.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Mắt Ngọc,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khoảng lặng phía sau thầy


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khoảng lặng phía sau thầy Nghe bài hát Khoảng lặng phía sau thầy: Mắt Ngọc Bm Your browser does not support the audio element. Đoan Trang Am Your browser does not support the audio element. Ngọc Linh Bm Your browser does not support the audio element.

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: