Trời cao hỡi – Lm. Thái Nguyên – Hợp âm Em – Khắc Dũng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trời cao hỡi.
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Khắc Dũng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có Phải Em Về Đêm Nay – Nguyên Sa , Võ Tá Hân – Hợp âm Dm – Khắc Dũng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Có Phải Em Về Đêm Nay.
Tác giả: Nguyên Sa , Võ Tá Hân
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Khắc Dũng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bé Dạy Mèo Con – Khắc Dũng – Hợp âm C – Bé Phương Dung,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bé Dạy Mèo Con.
Tác giả: Khắc Dũng
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Bé Phương Dung,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Muối Men Cho Đời – Hồng Trần , Phạm Đình Đài – Hợp âm Dm – Khắc Dũng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Muối Men Cho Đời.
Tác giả: Hồng Trần , Phạm Đình Đài
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Khắc Dũng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chiếc Đồng Hồ Thần Kỳ – Khắc Dũng (Điệu Fox) – Hợp âm C – Tốp ca thiếu nhi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chiếc Đồng Hồ Thần Kỳ.
Tác giả: Khắc Dũng
Điệu nhạc: Điệu Fox
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Tốp ca thiếu nhi,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hà Rầm Hà Rạc – Khắc Dũng (Điệu Fox) – Hợp âm Am – Tốp ca thiếu nhi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hà Rầm Hà Rạc.
Tác giả: Khắc Dũng
Điệu nhạc: Điệu Fox
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Tốp ca thiếu nhi,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trống Lân Đón Tết – Khắc Dũng (Điệu Fox) – Hợp âm F – Tốp ca thiếu nhi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trống Lân Đón Tết.
Tác giả: Khắc Dũng
Điệu nhạc: Điệu Fox
Hợp âm chuẩn: F
Ca sỹ trình bày: Tốp ca thiếu nhi,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

12 Con Giáp – Khắc Dũng (Điệu Fox) – Hợp âm G – Duy Uyên,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

12 Con Giáp.
Tác giả: Khắc Dũng
Điệu nhạc: Điệu Fox
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Duy Uyên,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cầu cho cha mẹ 10 – Phanxicô (chọn điệu) – Hợp âm Am – Khắc Dũng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cầu cho cha mẹ 10.
Tác giả: Phanxicô
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Khắc Dũng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lời Vọng – Linh Mục Thái Nguyên (Điệu Valse) – Hợp âm C – Khắc Dũng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lời Vọng.
Tác giả: Linh Mục Thái Nguyên
Điệu nhạc: Điệu Valse
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Khắc Dũng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tỉnh Giấc Mộng Dài – NA (chọn điệu) – Hợp âm Em – Khắc Dũng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tỉnh Giấc Mộng Dài.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Khắc Dũng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đâu Rồi Tóc Dài Ơi – Khắc Dũng (Điệu Rhumba) – Hợp âm Am – Ngọc Tân,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đâu Rồi Tóc Dài Ơi.
Tác giả: Khắc Dũng
Điệu nhạc: Điệu Rhumba
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Ngọc Tân,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: