Nghe Mưa – Kandy , Sol7 – Hợp âm C – Kandy, Sol7,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nghe Mưa.
Tác giả: Kandy , Sol7
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Kandy, Sol7,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hoa Hồng Dại – Binz (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Ken Tamz, Kandy, Binz,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hoa Hồng Dại.
Tác giả: Binz
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Ken Tamz, Kandy, Binz,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đến Khi Nào – NA (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Kandy,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đến Khi Nào.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Kandy,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: