I’m yours (Jason Mrazz) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: I’m yours
Tác giả: Jason Mrazz
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: