I'll Be There For You – Jon Bon Jovi (chọn điệu) – Hợp âm Em – Jon Bon Jovi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

I'll Be There For You.
Tác giả: Jon Bon Jovi
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Jon Bon Jovi,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: