I Want To Give It All – Air Supply (chọn điệu) – Hợp âm Eadd9 – Air Supply,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

I Want To Give It All.
Tác giả: Air Supply
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Eadd9
Ca sỹ trình bày: Air Supply,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: