I Love You – Rhymastic – Rhymastic


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: I Love You – Rhymastic Ca sỹ: Rhymastic Điệu: Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Nhịp 2/4 Capo ngăn 1 . Verse 1 [G] Today is the [D] special day for me [Am] to [G] show The [C] emotion I’m [G] …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: