I Have Nothing – Linda Thompson , David Foster (Điệu Boston) – Hợp âm G – Sohyang,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

I Have Nothing.
Tác giả: Linda Thompson , David Foster
Điệu nhạc: Điệu Boston
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Sohyang,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: