I Don't Know My Name – Grace VanderWaal (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Grace VanderWaal,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

I Don't Know My Name.
Tác giả: Grace VanderWaal
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Grace VanderWaal,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: