Chớ ganh tỵ (Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh – năm: 2014) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chớ ganh tỵ
Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh – năm: 2014
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: