Hungry Like The Wolf – Chưa Biết


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hungry Like The Wolf Sáng tác: Chưa Biết (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) DARK IN THE CITY NIGHT IS A WIRE STEAM IN THE SUBWAY EARTH IS AFIRE DOO DOO DOO DOO DOO DOO DOO DOO DOO DOO DOO DOO DOO DOO DOO WOMAN YOU WANT …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: