Everyday (From High School Musical 2) – HSM2 (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Zac Efron, Vanessa Hugens,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Everyday (From High School Musical 2).
Tác giả: HSM2
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Zac Efron, Vanessa Hugens,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: