Hotel California – NA (Điệu Ballad) – Hợp âm Bm – Eagles,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hotel California.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Bm
Ca sỹ trình bày: Eagles,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: