You And Me – Lifehouse – Lifehouse (Điệu Chachacha) – Hợp âm G – Lifehouse,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

You And Me – Lifehouse.
Tác giả: Lifehouse
Điệu nhạc: Điệu Chachacha
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Lifehouse,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: