Yêu – Yan Around – Bảo Kỳ (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Bảo Kỳ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Yêu – Yan Around.
Tác giả: Bảo Kỳ
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Bảo Kỳ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: