Yêu Nhiều Nhưng Chẳng Được Bao Nhiêu – DC Tâm (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Lê Vương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Yêu Nhiều Nhưng Chẳng Được Bao Nhiêu.
Tác giả: DC Tâm
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Lê Vương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: