Xin anh giữ trọn tình quê (Duy Khánh – năm: 1966) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Xin anh giữ trọn tình quê
Tác giả: Duy Khánh – năm: 1966
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê – Duy Khánh (Điệu Bollero) – Hợp âm Am – Duy Khánh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê.
Tác giả: Duy Khánh
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Duy Khánh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: