Why Worry – Dire Straits (chọn điệu) – Hợp âm E – Mark Knopfler,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Why Worry.
Tác giả: Dire Straits
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: E
Ca sỹ trình bày: Mark Knopfler,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: