When you believe (Stephen Schwartz – năm: 1998) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: When you believe
Tác giả: Stephen Schwartz – năm: 1998
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

When You Believe – Stephen Schwartz (Điệu Slow) – Hợp âm Bm – Mariah Carey, Whitney Houston,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

When You Believe.
Tác giả: Stephen Schwartz
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: Bm
Ca sỹ trình bày: Mariah Carey, Whitney Houston,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: