We Could Happen – AJ Rafael (chọn điệu) – Hợp âm G – AJ Rafael,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

We Could Happen.
Tác giả: AJ Rafael
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: AJ Rafael,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: