Vu Vơ 1 – Vu Vơ 189 (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Vu Vơ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Vu Vơ 1.
Tác giả: Vu Vơ 189
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Vu Vơ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: