Vô danh Bồ Tát (Thích Thông Bửu & Quí Luân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Vô danh Bồ Tát
Tác giả: Thích Thông Bửu & Quí Luân
Thể loại: Nhạc Phật giáo – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: