Trăng sáng trong làng (Mạnh Phát) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trăng sáng trong làng
Tác giả: Mạnh Phát
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: