Tình vỗ cánh bay (Quá mềm lòng – 任贤齐 – 心太软) (Nhạc Hoa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình vỗ cánh bay (Quá mềm lòng – 任贤齐 – 心太软)
Tác giả: Nhạc Hoa
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: