Tình trong lá thiếp (Phan Huỳnh Điểu – năm: 1955) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình trong lá thiếp
Tác giả: Phan Huỳnh Điểu – năm: 1955
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: