Tình sử Romeo & Juliet (A time for us) (Nino Rota – Lời Việt: Phạm Duy – năm: 1968) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình sử Romeo & Juliet (A time for us)
Tác giả: Nino Rota – Lời Việt: Phạm Duy – năm: 1968
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình Sử Romeo & Juliet (A Time For Us) – Nino Rota (Điệu Valse) – Hợp âm Am – Ngọc Lan, Andy Williams,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình Sử Romeo & Juliet (A Time For Us).
Tác giả: Nino Rota
Điệu nhạc: Điệu Valse
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Ngọc Lan, Andy Williams,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: