Tình pha lê (Nguyễn Văn Chung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình pha lê
Tác giả: Nguyễn Văn Chung
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: