Tình hình là anh yêu em (Khánh Đơn – năm: 2011) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình hình là anh yêu em
Tác giả: Khánh Đơn – năm: 2011
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: