Tình gần tình xa (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình gần tình xa
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: