Tình đêm phố cũ (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình đêm phố cũ
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: