Tình băng giá (Will you still love me tomorrow) (Nhạc Ngoại – Lời Việt: Chu Minh Ký) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình băng giá (Will you still love me tomorrow)
Tác giả: Nhạc Ngoại – Lời Việt: Chu Minh Ký
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: