Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Cao Việt Bách & Đăng Trung – năm: 1975) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tiếng hát từ thành phố mang tên Người
Tác giả: Cao Việt Bách & Đăng Trung – năm: 1975
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: