Tiếc thương (Donna Donna) (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tiếc thương (Donna Donna)
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tiếc Thương (Donna Donna) – Nhạc Ngoại Lời Việt (Điệu Bollero) – Hợp âm Am – Tam Ca Áo Trắng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tiếc Thương (Donna Donna).
Tác giả: Nhạc Ngoại Lời Việt
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Tam Ca Áo Trắng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: